Samostatný pěchotní srub T-S 19 Turov... v roce 1935 začal náš stát s výstavbou stálého opevnění, jako hrází proti agresi nacistického Německa. Rozhodnutí stavět pevnosti padlo v roce 1934 a svou roli v něm hrála snaha o zajištění obrany hranic do příchodu zmobilizované armády, o vyrovnání početní převahy nepřítele a zajisté také spojenecké svazky- především Francie měla s výstavbou opevnění velké zkušenosti. Při projektování opevnění se vycházelo z představ armádního velení, zkušeností spojenecké Francie a vlastních možností. Představy byly založeny na vyhodnoceních bojů 1. sv. války- ta byla válkou poziční, kdy je velký důraz kladen na polní opevnění, spojující několik objektů, ukrývajících těžký kulomet, schopný zastavit útok nekrytých jednotek protivníka.

   Objekt československého pohraničního opevnění z let 1935- 1938. Součást linie našeho předválečného opevnění na Náchodsku a Trutnovsku. Nachází se na severním svahu Jestřebích hor- les Maternice. Vlevo od silnice Stárkov- Červený Kostelec, v místech prudké pravotočivé zatáčky. Spolu s levostranným sousedem T-S 20 Na Pláni, měl za úkol přehradit nepříteli průchod přes Jestřebí hory- Pevnostní uzávěr Chlívce.

   Od roku 2009 je stavba zpřístupňována veřejnosti. Na každém kroku je možné shlédnout množství unikátních pokusů, kterými Wehrmacht (německá armáda) zjišťoval odolnost objektu a účinnost svých zbraní. Pracujeme na vzniku muzea věnovaného tématice československého opevnění a 2. sv. války s vazbou na Broumovsko. Uvnitř můžete vidět postup rekonstrukce, různé stavební detaily- třeba pozůstatky vedení elektroinstalace, sbírku historických fotografií objektu, řezový model a plastickou mapu okolí srubu. V blízkém okolí pak mnoho dalších pozůstatků stavby, do které naši dědové a pradědové vkládali nemalou důvěru, na kterou můžeme být právem hrdi a která si zaslouží naši úctu a péči. To vše zasazené v nádherné krajině Broumovské vrchoviny.

Odolnost: II
Kubatura: 1.290m3
Betonáž: 12. - 15.5. 1938
Osádka: 29 mužů
Němec. označení: Werk 1
Výkres: Ing. Jan Kreidl
Firma: Ing. Josef Filip, Praha XIX.

 


 

Německý sympatizant SdP:

Vůdce učinil pro sudetské Němce tvrdá opatření. Díky jeho velkému příteli Mussolinimu, anglickému premiérovi Chamberlainovi a francouzskému ministerskému předsedovi Daladierovi se podařilo zastavit vítězné tažení Čechů a vykázat je za vytyčené závory.

www.mobilisace1938.cz

 


 

Henleinovci využívají zákeřnou a podlou taktiku. Převlékají se do ukořistěných uniforem finanční stráže a četnictva, ve kterých se pak bezpečně přiblíží k našim stanovištím a z bezprostřední blízkosti na nás zahajují palbu.Novinky

10. Výročí rekonstrukčních prací

18. 6. 2019

80. let od výstavby objektu T-S 19

13. 4. 2018

Stůj, nebo střelím !

15. 8. 2017

archív

Desátník čs. hraničářského pluku:

2.října 1938 - Teprve po naléhavých prosbách vyšších velitelů, hlavně však velitele našeho praporu, začali jsme pevnost neradi vyklízet. Všechny věci, které nešly demontovat, jsme zničili – nenechali jsme na místě nic, co by jim mohlo posloužit. Zbraně, zařízení, munice a proviant byly naloženy a odvezeny do vnitrozemí. Byli jsme svědky toho, jak poručík hodil svou brigadýrku pod nohy přítomnému majorovi se slovy, že nechce být důstojníkem, který zbaběle utíká...

www.mobilisace1938.cz


 

Člen družstva SOS:

2.října 1938 - Dnes se odehrál zcela ojedinělý incident. Dva ozbrojení ordneři, kteří záměrně provokovali naše ustupující jednotky, byli zajati a odzbrojeni skupinou záložníků, kteří je odvedli do lesa a v odvetě za vraždu dvou finančníků v Dolním Gruntu je bez milosti zastřelili. Byl z toho pak velký průšvih!

www.mobilisace1938.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet