Úvodní stránka » Info » Stav objektu 1938

Stav objektu v roce 1938

Objekt byl vyprojektován ve II. stupni odolnosti, což znamená sílu čelních stěn 225cm, sílu týlových stěn 100cm a sílu stropu 200cm. Osádku činilo 29 mužů, z nichž jeden byl velitel srubu. Bojovou službu měla vždy polovina osádky. Mírovým umístěním měly být v budoucnu kasárny v Červeném Kostelci. Betonáž proběhla jako poslední v rámci stavebního podúseku Zbečník, a to ve dnech 12. až 15. května 1938. 

Hlavní zbraně směrem vlevo (zbraň L1, dvojče těžkých kulometů vzor 37) směřují k silnici, protitankovému příkopu a sousednímu objektu T-S 20 Na Pláni. Oba tyto sruby měly zabránit v průjezdu techniky po silnici ve směru na Červený Kostelec. Vytvářejí tak uzávěr pro který se vžil název Pevnostní uzávěr Chlívce. Hlavní zbraně vpravo (dvojče těžkých kulometů vzor 37) míří lesem ke stanovišti plánovaného objektu T-S 18.

Dobový pohled na týlovou stěnu

   Objekt měl tři granátové skluzy, tři střílny pro lehký kulomet vzor 26, dva zvony pro lehký kulomet vzor 26, vlevo se třemi střílnami, vpravo se čtyřmi střílnami.

   Objekt byl po stavební stránce dokončen. Revizní šachta odpadu byla vybudována vpravo cca 1,5m od ochranného příkopu. Kamenná rovnanina a zához provedeny z 50%. Střešní zásyp byl dokončen a oset trávou. Elektroinstalace, vodoinstalace a vzduchotechnika byly téměř dokončeny. Dva zvony pro lehký kulomet, diesel agregát a čerpadlo nebyly osazeny. Zbraň L1 byla namontována. Objekt byl pravděpodobně vyzbrojen, vybaven zásobou munice, proviantu a pohonných hmot.

Odolnost: II
Kubatura: 1.290m3
Betonáž: 12. - 15.5. 1938
Osádka: 29 mužů
Němec. označení: Werk 1
Výkres: Ing. Jan Kreidl
Firma: Ing. Josef Filip, Praha XIX.

 


 

Německý sympatizant SdP:

Vůdce učinil pro sudetské Němce tvrdá opatření. Díky jeho velkému příteli Mussolinimu, anglickému premiérovi Chamberlainovi a francouzskému ministerskému předsedovi Daladierovi se podařilo zastavit vítězné tažení Čechů a vykázat je za vytyčené závory.

www.mobilisace1938.cz

 


 

Henleinovci využívají zákeřnou a podlou taktiku. Převlékají se do ukořistěných uniforem finanční stráže a četnictva, ve kterých se pak bezpečně přiblíží k našim stanovištím a z bezprostřední blízkosti na nás zahajují palbu.Novinky

10. Výročí rekonstrukčních prací

18. 6. 2019

80. let od výstavby objektu T-S 19

13. 4. 2018

Stůj, nebo střelím !

15. 8. 2017

archív

Desátník čs. hraničářského pluku:

2.října 1938 - Teprve po naléhavých prosbách vyšších velitelů, hlavně však velitele našeho praporu, začali jsme pevnost neradi vyklízet. Všechny věci, které nešly demontovat, jsme zničili – nenechali jsme na místě nic, co by jim mohlo posloužit. Zbraně, zařízení, munice a proviant byly naloženy a odvezeny do vnitrozemí. Byli jsme svědky toho, jak poručík hodil svou brigadýrku pod nohy přítomnému majorovi se slovy, že nechce být důstojníkem, který zbaběle utíká...

www.mobilisace1938.cz


 

Člen družstva SOS:

2.října 1938 - Dnes se odehrál zcela ojedinělý incident. Dva ozbrojení ordneři, kteří záměrně provokovali naše ustupující jednotky, byli zajati a odzbrojeni skupinou záložníků, kteří je odvedli do lesa a v odvetě za vraždu dvou finančníků v Dolním Gruntu je bez milosti zastřelili. Byl z toho pak velký průšvih!

www.mobilisace1938.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet